style switcher

Tjurkö församling

Församlingen bildades 1 maj 1888 genom en utbrytning ur Augerums församling. Den ingick fram till 1 maj 1923 i Torhamns pastorat, därefter bildade den med Sturkö församling ett eget pastorat. 1962 ingick församlingen i pastoratet för Karlskrona stadsförsamling och uppgick i denna församling 1 januari 1964. Den 1 januari 1989 utbröts området motsvarande Tjurkö församling och överfördes till Sturkö församling och Ramdala-Sturkö pastorat.

Kyrkans Historia

2020

Beslut taget om att kyrkan ska renoveras.

2011

Från och med oktober 2011 är kyrkan stängd för renovering, oklart när den kan öppnas igen.

2002

Från och med 1 jan 2002 tillhör Tjurkö tillsammans med Sturkö och Ramdala församlingar det större Jämjö pastorat, detta pastorat omsluter den östra delen av Karlskrona kommun.

1989

Den 1/1 -89 överfördes Tjurkö till Ramdala-Sturkö pastorat.

1962

Som en följd av 1962 års pastoratsreglering övergick Sturkö till Ramdala pastorat medan Tjurkö kom att tillhöra stadsförsamlingen i Karlskrona

1930

style switcher

Den nyuppförda kyrkan återinvigdes år 1930 av biskop Edvin Rodhe.

1923

Från och med 1923 utgjorde Tjurkö och Sturkö ett eget pastorat med kyrkoherden placerad på Sturkö.

1920-talet

I slutet av 1920-talet erbjöds församlingen att få överta kyrkan, om den flyttades till annan plats. Kyrkorådet antog detta erbjudande och kyrkan plockades varsamt ner och uppbyggdes på sin nuvarande plats. Då anlades kyrkmuren och kyrkan fick ett enkelt torn med egen kyrkklocka.

1894

När Kronoarbetskåren försvann från ön år 1894, hade firma Wolff och efterträdaren A.K. Fernström ej någon användning av kyrkan, varför den uthyrdes till tjurköborna.

1888

Tjurkö har tillhört Augerums pastorat ända fram till 1888 då Tjurkö överfördes till Torhamns pastorat. År 1888 invigdes Tjurkös egen begravningsplats vid Maren på öns södra del. Tidigare hade tjurköborna begravts vid Augerums kyrka vilken församling man då tillhörde. Altartavlan är gjord av fången Abel Andersson 1888 med Kristusmotiv från Matt 11:28 i original av den kände danske konstnären Karl Bloch.

1878

Då Hälleryds kyrka utanför Karlshamn skulle renoveras övertogs predikostolen av konsul Wolf till "fångkyrkan" på Tjurkö 1878. Predikostolen med de fyra evangelisterna skulpterade i trä är tillverkad av Lauritz Nilsson 1664.

1876

Tjurkö kyrka, som ligger mitt på ön uppfördes ursprungligen som kyrka för Kronoarbetskåren av manskap ur densamma år 1876. Den placerades i stenhuggeriets centrum på Herrgården. Till gudstjänsterna hade även öns befolkning tillträde.

1870-talet

Innan Tjurkö kyrkas tillkomst ordnades på 1870-talet en kyrksal i kasemattbyggnaden på Kungsholms fort som försågs med altare, predikostol och bänkar. Där fanns plast för 400 personer varav 60 stående. Dit hade öborna på Tjurkö tillträde.